Lærlinger

Informasjon til elever på VG2 Transport, logistikk og løfteoperasjonsfaget. VG 2 Salg og Reiseliv og lærlinger i fagene yrkessjåfør og logistikkoperatør, Salg og reiseliv.

Hva er et opplæringskontor?
Et opplæringskontor er eid av medlemsbedriftene. Kontoret fungerer som en koordinator mellom bedriftene, lærlingen, skoleverket og myndighetene. Opplæringskontoret ivaretar bransjens, lærlingens og det offentliges interesser i læreforholdet.

Veien frem til fagbrev i transport og logistikk, salg og reiseliv:

 • 2+2 modellen (2 år i skole og 2 år i bedrift)
 • VG1 TIF
 • VG2 Transport, Logistikk og Løfteoperasjonsfaget
  Læretid – 2 års læretid enten som yrkessjåfør eller logistikkoperatør
 • VG1Salg, Service og Reiseliv
 • Vg2 Salg og Reiseliv
 • 2 års læretid enten i salgsfaget eller reiselivsfaget.

 

Hva skjer i regi av Opplæringskontoret for Service og Samferdsel i Hordaland?

Høst:
Klassene (VG2 Transport og Logistikk og Salg, Service og Sikkerhet) får besøk av Opplæringskontoret. Her får man en kort informasjon om Opplæringskontoret, lærlingløpet etc. – felles i klasserommet.

Vinter:
Klassene får besøk av Opplæringskontoret.
Elevene fyller ut et kartleggingskjema med hovedfokus på læreplass-ønsker og veien videre.

Vår:
Du har selv ansvaret for å søke læreplass innen søknadsfristen som er:

 • 1. februar – søknadsfrist for særskilt.
 • 1. mars – søknadsfrist – ordinær læreplass.

Her søker man i Vigo om læreplass. Dette får du hjelp til på skolen.

Klassene får besøk av OSS – samtalen dreier seg i hovedsak om læreplass og møte med arbeidslivet.

Hva skjer hvis du ikke får læreplass innen denne datoen?
De som velger yrkessjåfør-faget kan risikere å måtte vente med førerkortopplæring klasse C, CE. Du bør ha førerkort klasse B, og bestått tverrfaglig eksamen VG2 Transport, Logistikk og løfteoperasjonsfaget, før denne førerkortopplæringen.

Læreplass:
For å få læreplass er det viktig at du ikke har:

 • for stor fravær
 • stryk i yrkesfag
 • karakteren nokså god/lite god i orden og atferd

Husk det er ditt ansvar å finne en læreplass, men både skole og Opplæringskontoret vil være med som støttespillere.

Kontrakter:
Lærekontrakt: tegnes mellom lærling og opplæringskontor med bedriften som opplæringssted. Ansettelseskontrakt: som øvrige ansatte. Skal inkludere lønn, arbeidstid, overtid, ferie etc. Lærlinglønn: Minimum halv fagarbeiders grunnlønn.

Læreplan/Opplæringsbok:
Lærlingen skal i løpet av læretiden gjennomgå en læreplan fastsatt av departementet. Opplæringskontoret har utarbeidet en opplæringsbok/kompetansebok som ivaretar dette. Denne er nettbasert, og gjennomgås ved oppfølgingsmøter i bedrift.

Følgende skoler har VG2 Transport, Logistikk og løfteoperasjonsfaget:

 • Åsane vgs
 • Os vgs
 • Knarvik vgs
 • Kvam vgs

Skoler som har Salg og reiseliv VG2:

 • Amalie Skram Videregående skole
 • Krokeide Videregående skole
 • Stord Videregående skole
 • Metis Videregående skole
 • Os Videregående skole
 • Sotra Videregående skole
 • Stend Videregående skole
 • Voss Gymnas
 • Åsane Videregående skole