Lærlinger

Informasjon til elever på VG2 Transport og logistikk, SSS og lærlinger i fagene yrkessjåfør og logistikkoperatør, Salg, service og sikkerhet.

Hva er et opplæringskontor?
Et opplæringskontor er eid av medlemsbedriftene. Kontoret fungerer som en koordinator mellom bedriftene, lærlingen, skoleverket og myndighetene. Opplæringskontoret ivaretar bransjens, lærlingens og det offentliges interesser i læreforholdet.

Veien frem til fagbrev i transport og logistikk, salg, service og sikkerhet:

 • 2+2 modellen (2 år i skole og 2 år i bedrift)
 • VG1 Service og Samferdsel (NB! kryssløp fra TIP)
 • VG2 Transport og Logistikk
 • Læretid – 2 års læretid enten som yrkessjåfør, logistikkoperatør eller i salgsfaget.

 

Hva skjer i regi av Opplæringskontoret for Service og Samferdsel i Hordaland?

Høst:
Klassene (VG2 Transport og Logistikk og Salg, Service og Sikkerhet) får besøk av Opplæringskontoret. Her får man en kort informasjon om Opplæringskontoret, lærlingløpet etc. – felles i klasserommet.

Vinter:
Klassene
(VG2 Transport og Logistikk og Salg, Service og Sikkerhet) får besøk av Opplæringskontoret. Elevene fyller ut et kartleggingskjema med hovedfokus på læreplass-ønsker og veien videre.

Vår:
Du har selv ansvaret for å søke læreplass innen søknadsfristen som er:

 • 1. februar – søknadsfrist for særskilt.
 • 1. mars – søknadsfrist – ordinær læreplass.

Her søker man i Vigo om læreplass. Dette får du hjelp til på skolen.

Klassene (VG2 Transport og Logistikk og Salg, Service og Sikkerhet) får besøk av OLT – samtalen dreier seg i hovedsak om læreplass og møte med arbeidslivet.

Hva skjer hvis du ikke får læreplass innen denne datoen?
De som velger yrkessjåfør-faget kan risikere å måtte vente med førerkortopplæring klasse C, CE. Du bør ha førerkort klasse B, og bestått tverrfaglig eksamen VG2 Transport og Logistikk, før denne førerkortopplæringen.

Læreplass:
For å få læreplass er det viktig at du ikke har:

 • for stor fravær
 • stryk i yrkesfag
 • karakteren nokså god/lite god i orden og atferd

Husk det er ditt ansvar å finne en læreplass, men både skole og Opplæringskontoret vil være med som støttespillere.

Kontrakter:
Lærekontrakt: tegnes mellom lærling og opplæringskontor med bedriften som opplæringssted. Ansettelseskontrakt: som øvrige ansatte. Skal inkludere lønn, arbeidstid, overtid, ferie etc. Lærlinglønn: Minimum halv fagarbeiders grunnlønn.

Læreplan/Opplæringsbok:
Lærlingen skal i løpet av læretiden gjennomgå en læreplan fastsatt av departementet. Opplæringskontoret har utarbeidet en opplæringsbok/kompetansebok som ivaretar dette. Denne er nettbasert, og gjennomgås ved oppfølgingsmøter i bedrift.

Følgende skoler har VG2 Transport og Logistikk:

 • Knarvik VDG
 • Os Vdg

Skoler som har Salg, Servce og Sikkerhet er:

 • Amalie Skram Videregående skole
 • Bømlo Videregående skole
 • Knarvik Videregående skole
 • Krokeide Videregående skole
 • Kvinnherad Videregående skole
 • Metis Videregående skole
 • Os Videregående skole
 • Sotra Videregående skole
 • Stend Videregående skole
 • Tertnes Videregående skole