Foreldre/foresatte

Som foreldre og foresatte er det viktig å støtte ungdommen i sine valg.
Det er en skog av muligheter, men det viktigste er at ungdommen velger ett fag som han/ho interesserer seg for. Som lærling lærer man både faget, samt arbeidslivets spilleregler med å være en ansatt.

En lærling har to kontrakter, lærekontrakt og arbeidsavtale.

  • Arbeidsavtalen er en avtale mellom lærling og bedrift. Lærlingen har samme rettigheter og plikter som en annen ordinært ansatt i bedrift jamfør arbeidsmiljøloven.
  • Lærekontrakten er en avtale mellom lærebedrift, lærling og fylkeskommunen. Denne signeres elektronisk, og binder lærebedrift til å gi opplæring i samsvar med opplæringsloven og læreplan i det gjeldende fag til lærlingen.

Opplæringskontor er part i lærekontrakten og har ansvaret for opplæringa i henhold til Opplæringslova. Opplæringskontoret følger opp og støtter både lærling og veileder i lærebedriften. Vi ønsker å være lett tilgjengelige og er alltid bare en telefon unna.